Loading...

Hai thanh niên bịt mặt, nổ súng cướp ngân hàng ở Khánh Hòa

Đăng lúc 23:09 - 05/09/2018

Bị phát hiện, 1 trong 2 tên cướp ngân hàng đã bắn 1 phát đạn nhưng may mắn không trúng ai. Sau đó chúng chạy thoát và mang theo một số cọc tiền.

Loading...
Hai thanh niên bịt mặt, nổ súng cướp ngân hàng ở Khánh Hòa
Hai thanh niên bịt mặt, nổ súng cướp ngân hàng ở Khánh Hòa
Hai thanh niên bịt mặt, nổ súng cướp ngân hàng ở Khánh Hòa
Hai thanh niên bịt mặt, nổ súng cướp ngân hàng ở Khánh Hòa